Dekanın Mesajı

Medeniyet; bir milletin ilim ve kültür havzası içinde biriktirdiği imkanları, kendi varoluş muhayyilesi içinde süzdüğü hakikatle birleştirdiği kimliktir. Bu meyanda her medeniyet; ortaya koyduğu bu sağlam yapıyı ayakta tutan sütunlara hamledilecek nice akıl ve gönül insanlarına sahiptir. Onlar ki kalemlerinde ilmin sancağını taşıyan; güzelin şahikalarında gezerek âlemin görünmezini arayan kimseler olarak yüzyılların ötesinden topluma seslenirler. Her sektede, düşülen yerden kaldıracak eli uzatarak yol gösterirler.

Türk Medeniyeti, Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan serüveninde, bağrında yetiştirdiği şahsiyetlerle yalnız kendi dünyasına değil, diğer medeniyetlere dahi ışık tutan bir kandil olagelmiştir. Ahmed Yesevî, Yûsuf Has Hacib, Âhi Evran, Celâleddîn Rûmî, Hacı Bektaş-ı Veli, Tapduk Emre ve Yûnus Emre gibi isimler bu kandilin hiç sönmeyen fitilleri olarak bugün hâlâ aydınlığın temsilcileri hüviyetiyle insana, insan olmanın özünden dem vururlar.

Bu isimlerden Yûnus Emre; hayatını, benliğini, dahası kabrini sırlamış, sırrını her biri birer sehl-i mümteni olan mısralarına gizlemiştir. Medeniyet inşasındaki en kavi tuğla olan dili yoğurarak Anadolu irfanını ve kâmil insanın manasını bizlere ulaştırmıştır. Saf bir Türkçe ile 700 yıldan bu yana hâlâ aynı tazelikle “Yaradılanı sevelim Yaradan’dan ötürü” demekte; maddenin manaya galebe çaldığı bir çağda “Bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı” nasihatini yinelemektedir.

2021, Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı olması hasebiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıldönümleri arasına alınmıştır. Bu vesile ile 2021 senesi, “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmiştir. Fakültemiz Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Bizim Yûnus’u bir kez daha anmak ve anlamak için “Dört Kitabın Manası Geleneksel Kitap Sanatları Sergisi”ni hazırlamıştır. Serginin tüm sanatseverlere hayırlı olmasını diliyor, katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Mehmet ÖZKARTAL

SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı